Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nguyên - 0938 84 80 86
nguyen.vo@nguyenphucgia.vn
Mr Phúc - 0986 96 31 81
sales@nguyenphucgia.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr.Nguyên - 0938 84 80 86
nguyen.vo@nguyenphucgia.vn
Facebook

Thiết bị Router CiscoThiết bị định tuyến Cisco ISR4321/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4321/K9

Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base). 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331/K9

Cisco ISR 4331 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base). 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco  ISR4351/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4351/K9

Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base). 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4431/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4431/K9

Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base). 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services ...

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco  ISR4321-SEC/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4321-SEC/K9

Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle). 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4431-SEC/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4431-SEC/K9

Cisco ISR 4431 Security router (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,Advanced Security). 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data ...

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4351-SEC/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4351-SEC/K9

Cisco ISR4351-SEC/K9 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,Security Bundle). 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, VPN, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Liên hệ
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331-SEC/K9
Thiết bị định tuyến Cisco ISR4331-SEC/K9

Cisco ISR4331-SEC/K9 (2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle). 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC

Liên hệ

Bài viết mới


AMP
Cisco
Fortinet
Juniper
UBIQUITI NETWORKS
Ruckus
UPS APC

Đăng ký nhận tin Tin khuyến mãi, sản phẩm mới...

Bản quyền website thuộc về Công ty TNHH TMDV Nguyên Phúc Gia. Deveploped by saota.vn